Competenties Maatschappelijke Ondersteuning

In de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn kernbegrippen in de uitvoering van de Wmo. Sociale professionals staan daarom voor een pittige opgave; van hen worden andere vaardigheden gevraagd.

Deze uitgave beschrijft een set van tien competenties waar de nadruk op ligt in het werk. Een veldonderzoek in acht gemeenten en 87 initiatieven om sociaal werkers opnieuw te profileren, hebben geleid tot de totstandkoming van deze competenties. Deze competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en beroepsonderwijs.

Download of bestel de Competenties Maatschappelijke Ondersteuning

Organisaties die u hierbij kunnen helpen
Movisie
T 030 789 20 00
E info@movisie.nl