Competentieprofielen

Op dit moment zijn er voor de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening een aantal beroepscompetentieprofielen beschikbaar. Deze profielen worden gebruikt voor het initieel onderwijs en voor bij- en nascholing.

Een greep uit deze profielen:

Meer profielen vindt u op movisie.nl

Organisaties die u hierbij kunnen helpen

FCB
T 030 298 53 50
E post@fcb.nl

Movisie
T 030 789 20 00
E info@movisie.nl