Databank Effectieve sociale interventies

In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om sociale problemen slagvaardig aan te pakken. In de databank vindt u alle beschikbare informatie over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van gangbare methoden bij elkaar. U kunt hierbij denken aan methoden rondom ouderenparticipatie, vrijwillige inzet, maatschappelijke activering et cetera.

Zoekt u een geschikte interventie voor een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep, dan kunt u daarvoor in de databank gemakkelijk methoden vergelijken.

Meer informatie: movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies