Beroepsregistratie

Registerplein

Registerplein is het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Als BAMw is ruim 20 jaar ervaring opgedaan met kwaliteitsregistratie. Sinds 2015 is de nieuwe naam: Registerplein. Het Registerplein telt circa 2.000 beroepsbeoefenaren. Met een registratie bij Registerplein laat u aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat u expert bent in uw vak en dat u blijft bijleren. Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, hun competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied. Om de kwaliteit van kennis en vaardigheden van geregistreerden te waarborgen, accrediteren zij opleidingen die relevant zijn voor sociaal professionals.
Meer informatie: www.registerplein.nl.

SKJ / Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Professionals kunnen zich registreren en na 5 jaar herregistreren. Daarbij moeten zij aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ. In maart 2013 hebben de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW in het kader van de professionalisering jeugdzorg een onafhankelijke stichting opgericht voor de registratie van jeugdhulpwerkers en gedragswetenschappers. Het gaat om jeugdzorgwerkers, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen. De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het kwaliteitsregister. De publicatie tot erkenning van het kwaliteitsregister is op 1 november 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. Het Kwaliteitsregister Jeugd is op 14 november 2014 erkend.
Meer informatie: https://skjeugd.nl/.

Voor kinder- en jongerenwerkers

BVjong heeft op verzoek van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid en het draagvlak voor de invoering van een landelijke beroepscode én beroepsregistratie voor professionele kinder- en jongerenwerkers. Voor de verkenning is eind 2013 met bijna 100 uitvoerende gesproken, meer dan 200 werkers reageerden op de oproep een enquête in te vullen. De beroepscode is al vastgesteld. Beroepsregistratie wordt veelal ook door de werkers gewenst onder de voorwaarde dat de kosten binnen de perken blijven en een en ander niet te bureaucratisch wordt. Deskundigen, partners en stakeholders zijn geconsulteerd. Hun meningen komen deels overeen, maar variëren op specifieke aspecten. Bekijk de verkenning voor een goede weergave van de meningen over beroepsregistratie.
Lees het volledige rapport op de website van BVjong.