Databanken

In de databank Effectieve sociale interventies vindt u alle beschikbare informatie over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van gangbare methoden bij elkaar. U kunt hierbij denken aan methoden rondom ouderenparticipatie, vrijwillige inzet, maatschappelijke activering et cetera. Zoekt u een geschikte interventie voor een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep, dan kunt u daarvoor in de databank gemakkelijk methoden vergelijken. Op de website Bijscholing Wmo vindt u een overzicht van trainingen, cursussen, opleidingen en bijscholingen op het gebied van de Wmo van verschillende landelijke aanbieders.

Hier vindt u informatie over de databank Effectieve sociale interventies en de website Bijscholing Wmo.