Lectoren Zorg en Welzijn

Het landelijke Lectorenplatform Zorg en Welzijn is een samenwerkingsverband van circa 30 lectoren in het hoger sociaal agogisch onderwijs.

Lectoren in het hoger beroepsonderwijs zijn aangesteld om het onderwijs en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten, zodat studenten die kennis meekrijgen waar in het werkveld behoefte aan is. Ze doen praktijkgericht onderzoek en verbinden de uitkomsten daarvan aan onderwijs en praktijk.

Meer informatie: www.lectorenzorgenwelzijn.nl