Huis van de Sociaal Werker

Sociaal werk is een vak. Een vak dat wordt uitgeoefend door een breed scala aan beroepskrachten die in al hun verscheidenheid toch een herkenbaar profiel hebben: ze beschikken allemaal over brede gemeenschappelijke kennis en kunde én ieder over specifieke aanvullende expertise. Mede daardoor heeft sociaal werk een duidelijke positie in het sociale domein.

Toch willen sociaal werkers binnen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) nog overtuigender naar buiten treden als sterke beroepsgroep. Ze willen klip en klaar laten zien wat het gemeenschappelijke én wat het specifieke van hun vak is, en bovendien dat hun beroep staat als een huis.

Het Actieprogramma Professionalisering W&MD ontwikkelde hiervoor samen met sociaal werkers, werkgevers en docenten Het huis van de sociaal werker. Het biedt handvatten om het beroep sterker te maken en scherper uit te lichten.

Klik op onderstaand plaatje voor een grotere weergave.

Filmpje Het huis van de sociaal werker

Bekijk ook het filmpje over Het huis van de sociaal werker:

Folder Het huis van de sociaal werker

Wat moet iedere sociaal werker weten en kunnen? Wat geeft sociaal werk zijn unieke karakter? Waarom is het handiger als sociaal werkers hun beroepsnaam delen? Het huis van de sociaal werker geeft antwoord. Lees in deze folder meer over het huis en waarom aandacht hiervoor zo belangrijk is.

Brochure het huis van de sociaal werker

Dit document ‘Het Huis van de Sociaal Werker’ is een artist’s impression van het huis van de sociaal werker. Het kwam mede tot stand dankzij het denkwerk van een groep sociaal werkers, werkgevers en docenten. Het fundament werd gelegd tijdens de Sociaal Werk Olympiade. Wat hebben sociaal werkers gemeenschappelijk en wat is hun specifieke expertise. Welke kennis delen zij? Hoe verder in de toekomst?

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag met het beter profileren van sociaal werk en het versterken van het vak? Dat kan op verschillende manieren.

- Sluit je aan bij een beroepsvereniging, zoals BPSW, BVjong, of vakbond, word als organisatie lid van Sociaal Werk Nederland.
- Meld je aan bij het beroepsregister sociaal werk.
- Profileer het sociaal werk. Kijk voor tips en hulpmiddelen op sociaalwerkers.nl