Wmo reflectietool voor professionals

Werk ik eigenlijk wel volgens uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Een vraag die veel welzijnsprofessionals zichzelf wel eens stellen. Het is niet altijd eenvoudig om als professional stil te staan bij wat je doet, hoe je het doet en of dit het gewenste resultaat oplevert. Deze reflectietool is ontwikkeld om hier achter te komen. Het brengt je krachten en uitdagingen in kaart en daagt je uit om in actie te komen.

Deze reflectietool bouwt voort op de Handreiking maatschappelijke ondersteuning. Hierin zijn de vijf belangrijkste kwaliteitskenmerken voor professioneel handelen in de Wmo en WNS vastgelegd. Met deze reflectietool doorloop je via een aantal stellingen deze vijf kenmerken en creëer je voor jezelf bewustwording waar je als professional staat in jouw ontwikkeling. De tool is geen beoordelingsinstrument, maar alleen bedoeld als een persoonlijk ontwikkelinstrument.
Ook is het mogelijk een aantal collega´s te vragen om de reflectietool over jou in te vullen via 360° feedback en daarna je ontwikkelpunten op te stellen. Op deze manier krijg je vanuit ver-schillende kanten feedback op jouw professionele handelen en kun je het gesprek aangaan met collega´s en/of je leidinggevende over hoe je jouw sterke punten nog beter kunt inzetten en hoe je aan jouw uitdagingen kunt werken.

Meer informatie: professionals.wmoreflectietool.nl/home/

Organisaties die u hierbij kunnen helpen
Movisie
T 030 789 20 00
E info@movisie.nl