Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, sociale partners in Zorg en Welzijn, UWV Werkbedrijf en Calibris. Via dit programma wordt inzicht gecreƫerd in de situatie op de arbeidsmarkt in de sectoren zorg en welzijn, zodat het beleid op die ontwikkelingen kan worden afgestemd en tijdig kan worden ingespeeld op mogelijke toekomstige knelpunten.

Meer informatie vindt u op AZW info.nl

.