Erkenning Verworven Competenties

Leren gebeurt niet alleen via het formele onderwijs, maar ook in de dagelijkse (werk)omgeving. Met Erkenning Verworven Competenties (EVC) kan een werknemer deze kennis en ervaring in kaart brengen.

Ook kan een werknemer deze verworven competenties officieel laten erkennen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep of functie.

Organisaties die u hierbij kunnen helpen

Calibris
T 030 7507 000
E info@calibris.nl

FCB
T 030 298 53 50
E post@fcb.nl

Movisie
T 030 789 20 00
E info@movisie.nl

Kenniscentrum EVC
T 030 6374 711
E info@kenniscentrumevc.nl