Actieprogramma Professionalisering W&MD

In wijken en buurten verandert veel: burgers wordt gevraagd meer zelf te doen en elkaar te helpen. Kwetsbare bewoners krijgen net dat steuntje in de rug om beter mee te kunnen draaien. Professionals zullen hen daarbij zo nodig helpen. Dat vraagt een andere werkwijze van de professionals uit de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Daarom hebben Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep), de beroepsverenigingen, opleidingen en vakbonden de handen ineen geslagen en het Actieprogramma Professionalisering Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening opgezet. Het actieprogramma is in juni 2012 officieel van start gegaan.

Zie voor meer informatie Meer over deze site.